Rada Rodziców – zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 27.11.2019 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców.


,,Dziękujemy za darowany czas, okazaną życzliwość oraz podejmowanie szeregu działań wspierających życie szkoły” tymi słowami dyrektor podziękował Pani Aleksandrze Meyer za dwuletnie przewodniczenie Radzie Rodziców, jak i wszystkim rodzicom angażującym się w życie szkoły. Pani Aleksandra w tym bardzo trudnym okresie, organizacji i tworzenia szkoły podstawowej koordynowała potrzeby, uwagi i życzenia rodziców. Dyrektor wraz z uczniami wyraził swoją wdzięczność przewodniczącej, wręczając kwiaty i pamiątkowe albumy. Pani Aleksandra Meyer po przedstawieniu sprawozdania z dwuletniej działalności podziękowała dyrektorowi za owocną współpracę.


Na powyższym spotkaniu wybrano nowe Prezydium Rady Rodziców, przewodniczącą została p. Justyna Orzeszek. Rodzice obiecali wspierać nową przewodniczącą w jej społecznych obowiązkach. Ponadto na posiedzeniu omawiano bieżące sprawy szkoły, wyzwania i oczekiwania.

 

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy
w Luzinie w roku szkolnym 2019/2021:


p. Justyna Orzeszek – przewodniczący
p. Iwona Naczk – z-ca przewodniczącego
p. Joanna Leyk - sekretarz
p. Anna Magrian – skarbnik
p. Marlena Witt – członek
p. Danuta Król – członek


Komisję Rewizyjna:


p. Kamila Czapp - przewodnicząca
p. Piotr Mikołajczak – z-ca przewodniczącej
p. Lucyna Bladowska – członek

 

M. Hirsz