Debata „Książka naszym przyjacielem”

22 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy przeprowadzono w ramach projektu ” Zaczytana szkoła” debatę na temat „Książka naszym przyjacielem”. W debacie uczestniczyło sześćdziesięciu uczniów z klas siódmych i ósmych. Moderatorami debaty byli nauczyciele szkoły – bibliotekarka Alina Koczorska oraz polonista Mieczysław Bistroń.

Punktem wyjścia było wyłonienie spośród uczniów ośmiu liderów, którzy wymieniali się poglądami oraz odpowiadali na pytania prowadzących i młodzieży.

 

Ważność książki w życiu człowieka zauważył już filozof i mówca Rzymu – Cyceron, który w I wieku p.n.e. stwierdził, że książka jest przyjacielem człowieka, a biblioteka świątynią jego myśli. Młodzież odniosła się do tego zdania, akcentując nieprzemijalność i ponadczasowość słów rzymskiego retora. Podczas debaty zastanawiano się i dyskutowano o problemie lektur, które nierzadko są niechętnie czytane p[rzez młodzież. Niektórzy uczestnicy debaty stwierdzili, że kanon lektur powinien być ustalany razem z młodzieżą, tak aby brać pod uwagę jej preferencje, zainteresowania i pragnienia. Tego typu wypowiedzi wzbudziły nawet entuzjazm publiczności., co z kolei sprowokowało prowadzących debatę nauczycieli do merytorycznych wypowiedzi, pełnych argumentacji za kanonem lektur. Debata przybrała prawdziwych rumieńców i zyskała na autentyczności i naturalności. Młodzież bez skrępowania mogła wyrazić swą opinię na temat roli książki w jej życiu. Zwracano uwagę na terapeutyczną rolę czytania, na walkę z rutyną i unifikacją uczniowskiego życia.

 

Istotnym punktem debaty były wypowiedzi na temat swej pierwszej książki w życiu. W tej części można było usłyszeć refleksje o ulubionej literaturze, po którą sięga się także dzisiaj, a początki tego czytania były gdzieś w czasie zerówki czy okresu przedszkolnego.

 

Zgromadzona młodzież mogła również zadawać pytania liderom debaty. Pytano o umiejętność gospodarowania czasem, aby go nie zabrakło na czytanie nie tylko lektur, ale także książek, które nas interesują i zajmują niejako bez szkolnego przymusu.

 

Koniec debaty polegał na przeprowadzeniu referendum - uczestnicy podzielili się na zwolenników czytania i jego oponentów. Okazało się, że czytanie ma przyszłość, ponieważ większość zgromadzonych zgodziła się z tezą, iż książka jest przyjacielem człowieka.

 

Zgromadzona młodzież wyraziła ochotę na przeprowadzenie kolejnej debaty np. dotyczącej zagrożeń jakie niesie dla młodego człowieka Internet.

 

M.B.