Dziecko może nauczyć...

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie”.

 

Paulo Coelho


20 listopada obchodzony jest w naszym kraju, jako członka Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Dzień Praw dziecka. Ten dzień ma na celu przypomnieć wszystkim, że każde dziecko to Mały Człowiek posiadający swoje fundamentalne prawa, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. W tym roku przypada wyjątkowa – 30 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.


Z tej okazji również uczniowie klasy I b w ramach edukacji społecznej zapoznali się z prawami dziecka. Wspólnie odgadywali, wyjaśniali i omawiali zilustrowane hasła Konwencji. „Burza mózgów” była zaś przyczynkiem do wymiany poglądów i rozmowy o prawach dzieci na całym świecie.