Konkurs czytelniczy

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”
Kornel Makuszyński

 


W październiku uczniowie klas pierwszych przystąpili do akcji „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, której celem jest propagowanie głośnego czytania i jego zalet dla pozytywnego rozwoju dziecku. Do najważniejszych należy zaliczyć: naukę samodzielnego myślenia i pobudzanie wyobraźni, ćwiczenie pamięci i koncentracji czy też pomoc w nauce i wsparcie w szkolnych sukcesach. Według psychologów ważne jest, by wyrabiać w dziecku nawyk głośnego czytania minimum przez 21 dni.

Każdy uczeń otrzymał album, który codziennie podpisywali rodzice, potwierdzając tym samym, że ich pociecha czytała tego dnia przez co najmniej 10 minut literaturę dziecięca. Za każdy podpis uczniowie otrzymywali naklejkę z wizerunkiem Słodziaka. Siedemnastu uczniów klasy I b podjęło do wyzwanie i przystąpiło do konkursu czytelniczego „Głośnego czytania”, czytając samodzielnie, wspólnie z rodzicem lub słuchając czytanego tekstu. Zwyciężczynią konkursu została Julia Kożyczkowska, która „przeczytała” 679 minut, drugie miejsce zajęła – Milena Bartek (595 minut) i trzecie miejsce- Tatiana Potrykus (500 minut). Pozostali uczniowie przeczytali od 210 minut do 430 minut. Gratulujemy ! Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez wychowawczynię.

 

Mirella Musiał